Als  ex-bankiers hebben wij jarenlange ervaring met financieringstrajecten en kennen wij de spelregels van de bank, weten wij de haalbaarheid van een financieringsaanvraag goed in te schatten en helpen wij u graag met de juiste vraagstelling richting de bank.

Het verkrijgen van een passende financiering tegen goede voorwaarden en condities is de laatste jaren steeds lastiger geworden. Van groot belang hierbij is dat u de juiste vraag, op de juiste manier aan het juiste loket stelt.

Juiste vraag

Uitgaande van uw investeringsplannen en uw exploitatie- en liquiditeitsbegroting voor de komende perioden bepalen wij samen met u uw financieringsbehoefte, daarbij  kijken wij nadrukkelijk naar de te verwachten toekomstige ontwikkeling hiervan. Op basis van deze bevindingen (rekening houdende met diverse scenario’s) en onze kennis van verschillende financieringsinstrumenten, bepalen wij samen de gewenste financieringsstructuur.

Juiste manier

Wij verzorgen de gehele documentatie naar de bank. Deze bestaat enerzijds uit diverse cijfermatige informatie (jaarrekeningen, prognoses ed.) maar heel belangrijk hierbij is een goede presentatie van u en uw bedrijf. De bank dient uw business en uw onderscheidend vermogen immers ook daadwerkelijk te begrijpen en eist daarnaast een goede onderbouwing van uw plannen. Op basis van deze informatie zal een beeld gevormd worden omtrent de realiseerbaarheid van uw plannen.

Juiste loket

Wij kennen de verschillende banken maar kennen daarnaast ook de mensen achter de bank (de bankiers). Door onze relatie met hen zijn wij in de gelegenheid uw financieringsaanvraag  bij de juiste persoon aan te bieden en heeft uw aanvraag een ‘streepje voor’.

De verschillen tussen de financieringsaanbiedingen welke worden ontvangen, brengen wij duidelijk in kaart, uiteraard geven wij daarbij voorstellen ter verbetering (zowel qua structuur, zekerheden als condities) en adviseren wij u hieromtrent. Doel hiervan is dat u weloverwogen de beste aanbieding kunt accepteren.

Terug