Veel ondernemers binnen het MKB hebben de administratie prima op orde maar missen op financieel en strategisch vlak een professionele sparringpartner welke hen voorziet van inzicht en weerwoord. Daarnaast zijn veel ondernemers veel tijd kwijt met zaken welke hen afhouden van de feitelijke reden van het ondernemerschap. Voor veel van bovenstaande vraagstellingen is in het MKB geen behoefte voor een permanente en/of full-time invulling. Wij vervullen deze rol graag in de frequentie die u het best past. Onder de naam “CFO-for-a-day” zijn wij voor u beschikbaar, of het nu één hele dag per week, een halve dag per maand of juist op afroep is, wij staan voor u klaar en helpen u om uw plannen te formuleren en te realiseren. Daarnaast kunnen wij u zaken uit handen nemen waardoor u zich beter kunt richten op de feitelijke redenen van uw ondernemerschap.

De inhoud en frequentie van onze dienstverlening stemmen wij in overleg af op uw specifieke situatie en vraagstelling. Enkele voorbeelden van onze mogelijke dienstverlening zijn.

Iedere ondernemer heeft ambities en plannen, door de drukte van elke dag wordt men hier echter vaak van afgeleid en komt realisatie in gevaar. Door nu uw plannen en ambities te benoemen en te vertalen in doelstellingen en deze vervolgens af te zetten tegen uw huidige situatie, ontstaat er zicht op de te volgen route. Door periodiek de realisatie aan de planning te toetsen blijven de plannen in beeld en is realisatie geen toeval maar het resultaat van een uitgevoerd plan!

Wij hebben ruime ervaring in het opstellen van exploitatie- en liquiditeitsprognoses alsmede met de periodieke matching van deze prognoses aan de werkelijkheid. Resultaat is dat u kort op de bal speelt en vroegtijdig kunt reageren op afwijkingen. Naast het feit dat u hiermee in control bent is deze informatie ook voor uw financier zeer waardevol.

Weten waar je staat en waar je naar toe wil. Het verschil tussen beide situaties betreft de te volgen route. Door deze route inzichtelijk te hebben en deze periodiek te toetsen aan de afgelegde route worden vereiste bijsturingen inzichtelijk en ontstaat tevens zicht op de toekomstige issues die realisatie in de weg kunnen staan.

Wij hebben ruime ervaring in het opstellen van exploitatie- en liquiditeitsprognoses alsmede met de periodieke matching van deze prognoses aan de werkelijkheid. Resultaat is dat u kort op de bal speelt en vroegtijdig kunt reageren op afwijkingen. Naast het feit dat u hiermee in control bent is deze informatie ook voor uw financier zeer waardevol.

Veelal is de financiële gezondheid van de ondernemer sterk verbonden met die van de onderneming en wordt deze afhankelijkheid pas verbroken na verkoop van de onderneming. Dit is echter niet nodig!

Door tijdig hierop maatregelen te nemen kunnen veelal al aardig wat schaapjes op het droge worden gezet en is de afhankelijkheid van de uiteindelijke verkoopopbrengst een heel stuk verkleind. Dit verlaagt het risico en maakt dat er minder druk op het verkooptraject staat.

Het opstellen van een financiële planning van de privé situatie kan hierin verhelderend werken, door het privé vermogen te bepalen dat benodigd is om het leven zo in te richten als men wil, ontstaat zicht op het benodigde privé kapitaal. Door nu zorg te dragen dat dit vermogen(grotendeels) beschikbaar is voor verkoop van de onderneming, is de afhankelijkheid van de verkoopopbrengst stevig afgenomen.

U zit vol met plannen en heeft nog de energie om er nog een paar jaar vol tegen aan te gaan. Over enkele jaren wilt u de onderneming echter verkopen, de verkoopopbrengst zal dan toereikend dienen te zijn voor uw pensioen. Als gevolg van onze kennis van bedrijfswaarderingen en ruime ervaringen met verkooptrajecten zijn wij uitstekend in staat de waarde-bepalende factoren van uw onderneming te benoemen, belangrijker nog, wij kunnen u inzage geven in de acties/maatregelen die u in de komende jaren nog kunt nemen om de toekomstige opbrengst te verbeteren maar ook welke maatregelen de verkoopbaarheid verbeteren en een overdracht kunnen vergemakkelijken.

Of uw onderneming nu financieel onder druk staat als gevolg van verminderde winstgevendheid of juist door sterke groei, in beide situaties is het zaak om effectieve maatregelen te nemen en de liquiditeitspositie spoedig te herstellen.

Door onze daadkrachtige aanpak helpen wij u snel met de bepaling van de benodigde acties, de uitvoering daarvan en uiteindelijk met herstel en verbetering van de liquiditeit en winstgevend voor de toekomst.

Indien noodzakelijk kunnen wij u ook helpen bij het aantrekken van additioneel vermogen, hiertoe hebben wij een uitgebreid netwerk van mogelijke financiers.