Met onze kennis beantwoorden wij uw financierings vraag

De financiële wereld is doorlopend in ontwikkeling en dit heeft zijn impact op de financieringsmogelijkheden en dienstverlening van het bankwezen. Dit is de achterliggende jaren al goed merkbaar geweest en zal de komende jaren verder duidelijk worden. Zaken als een sterke toename van beperkende wet- en regelgeving, de toetreding van alternatieve financiersmogelijkheden en een alsmaar voortgaand streven naar verdere kostenefficiency zijn hier zondermeer debet aan.

Banken willen (moeten) enerzijds steeds meer weten en vastleggen over hun klanten maar hebben daarnaast steeds minder tijd voor persoonlijke aandacht en begeleiding van ondernemers. De financieringsbereidheid en risicoperceptie zijn sterk afgenomen terwijl de standaardisatie verder is toegenomen. Maatwerkfinancieringen en advies op maat zijn dan ook afgenomen. Afhankelijk van de omvang en de financiële situatie van uw onderneming zult u deze veranderingen al duidelijk hebben bemerkt.

Als ervaren ex-bankiers kennen wij het bankwezen door en door. Deze kennis zetten wij graag in voor het realiseren van uw financieringsvraag. Indien de oplossing niet gevonden kan worden bij het ‘traditionele bankwezen’ hebben wij een uitgebreid netwerk van mogelijke alternatieve financieringsmogelijkheden (private equity, informal investors, crowd funding ed).

Het verkrijgen van een passende financiering tegen goede voorwaarden en condities is de laatste jaren steeds lastiger geworden. Van groot belang hierbij is dat u de juiste vraag, op de juiste manier aan het juiste loket stelt.

Juiste vraag        
Uitgaande van uw investeringsplannen en uw exploitatie- en liquiditeitsbegroting voor de komende perioden bepalen wij samen met u uw financieringsbehoefte, daarbij kijken wij nadrukkelijk naar de te verwachten toekomstige ontwikkeling hiervan. Op basis van deze bevindingen (rekening houdende met diverse scenario’s) en onze kennis van verschillende financieringsinstrumenten, bepalen wij samen de gewenste financieringsstructuur.

Juiste manier
Wij verzorgen de gehele documentatie naar de bank. Deze bestaat enerzijds uit diverse cijfermatige informatie (jaarrekeningen, prognoses ed.) maar heel belangrijk hierbij is een goede presentatie van u en uw bedrijf. De bank dient uw business en uw onderscheidend vermogen immers ook daadwerkelijk te begrijpen en eist daarnaast een goede onderbouwing van uw plannen. Op basis van deze informatie zal een beeld gevormd worden omtrent de realiseerbaarheid van uw plannen.

Juiste loket
Wij kennen de verschillende banken maar kennen daarnaast ook de mensen achter de bank (de bankiers). Door onze relatie met hen zijn wij in de gelegenheid uw financieringsaanvraag bij de juiste persoon aan te bieden en heeft uw aanvraag een ‘streepje voor’.

De verschillen tussen de financieringsaanbiedingen welke worden ontvangen, brengen wij duidelijk in kaart, uiteraard geven wij daarbij voorstellen ter verbetering (zowel qua structuur, zekerheden als condities) en adviseren wij u hieromtrent. Doel hiervan is dat u weloverwogen de beste aanbieding kunt accepteren.

Of het nu gaat om financiering van uw volgende aankoop, het arrangeren van een algehele herfinanciering van uw portefeuille of het vrij maken van liquiditeiten, wij helpen u graag bij het verkrijgen van een passende financiering. Wij kennen de markt en hebben toegang tot vele verschillende financiers.

Als de winstgevendheid onder druk staat en de continuïteit in gevaar komt, kunt u geconfronteerd worden met het feit dat uw ‘dossier’ wordt overgedragen naar een speciale afdeling van de bank, veelal genaamd Bijzonder Beheer. De Bank gaat korter op de bal spelen, wil meer en beter geïnformeerd worden en zal aanvullende voorwaarden stellen. Deze aanvullende voorwaarden kunnen gelden t.a.v. de aan te leveren stukken maar ook ten aanzien van de zekerheden, de beschikbaarheid van de financiering en uw betrokkenheid.

Om u in een dergelijke fase niet te veel af te leiden van uw hoofdtaak, het ondernemen, de ratio te bewaren en om een professioneel gesprekspartner te zijn, staan wij u graag met raad en daad bij. Wij spreken de taal van de bank en weten wat wel en niet kan/mag. Wij verzorgen de informatiestroom naar de bank en zorgen dat we met elkaar in gesprek blijven om zodoende de tijd en gelegenheid te krijgen om het tij te keren.

Ook bij dit laatste, herstel en/of verbetering van de winstgevendheid, hebben wij een ruime ervaring en ondersteunen wij u graag.