Onze Strategische dienstverlening richt zich enerzijds op vraagstukken van aan- en verkoopbegeleiding, bedrijfswaardering en financiering (Corporate Finance) en anderzijds op advisering en begeleiding ten aanzien van het maken van de juiste strategische keuzes.

Onze dienstverlening kan bestaan uit het gehele traject van aan- dan wel verkoopbegeleiding maar kan ook beperkt worden tot een onderdeel van het traject (bijvoorbeeld alleen de zoektocht naar passende kandidaten).Wij werken hier graag samen met uw bestaande adviseurs (accountant, fiscalist, jurist) maar kunnen desgewenst ook juist geheel zelfstandig dit traject uitvoeren. Onderscheidend is onze persoonlijke, betrokken en pragmatische aanpak.

De waarde van de onderneming staat centraal bij opvolging, koop en verkoop. Vóór dat u uw bedrijf gaat verkopen zult u willen weten wat de bedrijfseconomische waarde is. Hoewel deze waarde over het algemeen niet gelijk zal zijn aan de prijs leert de ervaring dat een eerder opgestelde waardering belangrijke argumenten oplevert in de uiteindelijke onderhandelingen.

Een bedrijfswaardering geeft een goed zicht op de waarde vermeerderende en waarde verminderende aspecten (zogenaamde ValueDrivers) van uw onderneming. Door periodiek een waardering uit te voeren worden deze ValueDrivers ‘gemeten’ en kan doelbewust aan waardecreatie worden gewerkt.

Uitgaande van de gedachte dat de onderneming in veel gevallen een substantieel onderdeel van het totale privé vermogen van de ondernemer uitmaakt is een zorgvuldige omgang met dit vermogenscomponent van groot belang. Bij het maken van strategische keuzes dient toekomstige waardecreatie en/of risicobeperking dan ook goed in de gaten te worden gehouden.

U zit vol met plannen en heeft nog de energie om er nog een paar jaar vol tegen aan te gaan. Over enkele jaren wilt u de onderneming echter verkopen, de verkoopopbrengst zal dan toereikend dienen te zijn voor uw pensioen. Als gevolg van onze kennis van bedrijfswaarderingen en ruime ervaringen met verkooptrajecten zijn wij uitstekend in staat de waarde-bepalende factoren van uw onderneming te benoemen, belangrijker nog, wij kunnen u inzage geven in de acties/maatregelen die u in de komende jaren nog kunt nemen om de toekomstige opbrengst te verbeteren maar ook welke maatregelen de verkoopbaarheid verbeteren en een overdracht kunnen vergemakkelijken.